preskoči na sadržaj

Osnovna škola Darda

 

Projekt "Kroz umjetničke sposobnosti do razvijenih osnovnih vještina" pokrenut je jer mnogi naši učenici imaju iste zajedničke probleme, a to su niske osnovne vještine iz jezičnei matematičke pismenosti. Većina se tih učenika suočavaju i s mnogim drugim poteškoćama,npr. socijalnim, jer neki su od njih pripadnici manjina, i  ekonomskim, s obzirom na trenutnu krizu mnogi su roditelji nezaposleni, a time se povećava i rizik od socijalne isključenosti.

Zato želimo razviti osnovne vještine naših učenika u pismenosti i matematici kroz multidisciplinarne i interdisciplinarne metode pomoću drame, umjetnosti, glazbe i plesa, uključiti njihovu prirodnu potrebu za znanjem i zabavom, uz korištenje naše nacionalne i regionalne baštine, kulture i tradicije. Prema planiranim aktivnostima  želimo spriječiti njihovo rano napuštanje škole.

Želimo pružiti učenicima alternativu svakodnevnom životu i aktivnostima u slobodnom vremenu sudjelujući u međunarodnim radionicama, motivirati ih da nauče ne samo svoje nacionalne jezike, već i strane jezike za praktično korištenje.

To iskustvo može imati veliki utjecaj na njihov budući rad i karijeru kao aktivnih europskih građana. Osim toga, kroz ovaj projekt, želimo podijeliti iskustva s drugim nastavnicima iz škola. Štoviše, ovaj projekt daje nam priliku promovirati našu nacionalnu (u prvoj godini) i regionalnu (u drugoj godini) baštinu i kulturu ugradnjom nekih zanimljivih i korisnih elemenata u aktivnosti u radionicama koje su posvećene razvoju učeničkih osnovnih vještina.

U projektne aktivnosti izravno će biti uključeno oko 140 studenata i 40 nastavnika.

Škole su međusobno surađivale i ranije kroz  projekt na e-Twinning platformi, pod nazivom "Učenje kroz umjetnost, ples i kazalište" - 130 učenika i 6 učitelja, a a otvara se i Facebook stranica našega projekta.

Organizirat ćemo izvannastavne radionice u dramskim, likovnim, glazbenim i plesnim klubovima u svakoj školi (2 sata za svaki klub u tjednu - 360 sati radionica u svakoj školi tijekom cijelog projekta) i ugraditi njihove teme i sadržaje u našem svakodnevnom školskom radu.

Također ćemo organizirati međunarodne radionice za učenike i nastavnike - oko 80 sati ukupno: u grčkoj školi "Drama i radionica o starogrčkom kazalištu s elementima glazbe i umjetnosti", hrvatska škola "Hrvatska umjetnost – slama-skulptura, drama i radionica plesova četiri naroda ", slovenska škola" Lokalna umjetnost na otvorenom, plesne i dramske radionice matematike ", poljska škola" Lokalna narodne umjetnosti, stand up drama, craftwork, pjevanje i plesne radionice ".

Glavne će metode koje se koriste u projektu biti: projektna metoda, drama, metoda učenja i druge metode koje se koriste u nastavi čitanja, pisanja i matematičkih vještina, kao i ICT igre i resursi.

Vjerujemo da će projekt rezultirati boljom motivacijom  učenika, imat će bolje jezične (uključujući i pismenosti),  matematičke i mnoge druge vještine, učenici će biti u stanju koristiti ICT alate za komunikaciju i suradnju na međunarodnoj razini.

Konačni proizvod projekta će biti online vodič za druge nastavnike, uključujući primjere dobre prakse, uspješne metode, zanimljive nastavne planove i radionice programa, koji će biti dostupan na našim školskim web stranicama, na e-Twinningu, na Facebooku, …

Škole će obogatiti svoju ponudu novih, učinkovitim načinima i metodma rada. Projekt će također donijeti nove mogućnosti za sve zainteresirane, kao što su: daljnja suradnja na e-Twinningu ili početak novog Erasmus + projekta, dugotrajnu promjenu i napredak u učeničkom životu, koji uključuje nove doživljaje, ideje, metode i oblike koji se donose iz međunarodnih radionica u nastavni plan i program škole.

Također vjerujemo da će naš projekt donijeti priliku za međunarodno međusobno surađivanje lokalnih vlasti.


We’ve decided to start the project titled “Through artistic abilities to developed basic skills” because the problem that many of our students have in common is low basic skills in literacy and maths, as it is shown in the diagnosis we run in every participating school (about 113 students with learning difficulties out of 245 diagnosed altogether). Most of these students are also facing many other difficulties, such as: social, as some of them originate from different nations’ minorities, economic, due to the current crisis and unemployment of their families and other, and consequently they are at the risk of social exclusion. 
That’s why we want to develop our students’ basic skills mostly in literacy and mathematics through multidisciplinary and interdisciplinary methods that involve their artistic abilities in drama, art, music and dance, engaging their natural need for knowledge and fun, with the usage of our national and regional heritage, cultures and traditions. By the planned activities we also wish to prevent their early school leaving. 
We want to provide the students with an alternative to their everyday lives and leisure activities by their participation in the schools’ and transnational workshops, motivate them to learn not only their national languages but also foreign languages by their practical usage. 
This experience can have a huge impact on their future labour and career as the active European citizens. Moreover, through this project, we want to share experiences with other teachers from the partners’ schools and learn good practices from each other. What is more, this project gives us the opportunity to promote our national (in the first year) and regional (in the second year) heritage and culture via incorporation of some interesting and useful elements into the workshops’ activities that are devoted to developing students’ basic skills. 
About 140 students will be directly involved in the project activities together with their 40 teachers. 
There has already been an e-Twinning project established for students and teachers to cooperate, called "Learning through art, dance and theatre" - 130 students and 6 teachers involved, and our Facebook project group profile will be created. 
We will organize extracurricular workshops in drama, art, music and dance clubs in each school (2 hours for each club a week – 360 hours of workshops in every school during the whole project) and incorporate the topics and content of them into our everyday school work. 
We will also organize transnational workshops for the students and teachers – approximately 80 hours altogether: in Greek school “Drama and ancient Greek theatre workshops with the elements of music and art”, Croatian school “Croatian art – straw sculpture, drama and different nations dance workshops”, Slovenian school “Local art in the open air, folk dance and Maths Drama workshops”, Polish school  “Local folk art, stand up drama, craftwork, singing and dance workshops”. 
The main methods used in the project will be: the project method, drama, blended learning methods and other methods used in teaching reading, writing, and maths skills, and also ICT games and resources. 
We believe that the project will result with better motivated students, who will have better language (including literacy), cooperative, maths and many other skills, students who will be capable to use ICT tools to communicate and cooperate internationally. 
The final product of the project will be an online guide for other teachers including good practices, successful methods, interesting lesson plans and workshops programmes, which will be available on our schools' websites, on e-Twinning on Facebook, our county  Education Offices' webpages and the EU Dissemination Platform. 
The schools will enrich their offer of new, effective ways and methods. The project will also bring new possibilities for all the stakeholders, such us: further cooperation on e-Twinning or starting a new Erasmus+ project, a long lasting change and progress in students' lives, incorporating those new experiences, ideas, methods and forms brought from the transnational workshops into the schools’ curriculums. 
We also believe that our project will bring the opportunity for the local authorities to cooperate internationally with each other.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži

Through artistic abilities to developed basic skils

Creative Learners, Tomorrow Entepreneurs

Promoting the social inclusion of our disadvantaged students

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Anketa
Koji crtež ili slika iz našeg Likovnog kutka ti se najviše sviđa?Korisni linkovi

CMS za škole logo
Osnovna škola Darda / Školska 9, HR-31326 Darda / os-darda.skole.hr / ured@os-darda.skole.hr
preskoči na navigaciju